ผลงานของเรา

08
May
2018

PEPSICO

INMATEC เป็นผู้นำตลาดระดับโลกในการผลิตเครื่องกำเนิดไนโตรเจนและเครื่องกำเนิดออกซิเจน การพัฒนาและผลิตในเยอรมนีระบบของเราใช้ทั่วโลก

อ่านต่อ
07
May
2018

โรงไฟฟ้าบริษัทเจียมพัฒนา

INMATEC เป็นผู้นำตลาดระดับโลกในการผลิตเครื่องกำเนิดไนโตรเจนและเครื่องกำเนิดออกซิเจน การพัฒนาและผลิตในเยอรมนีระบบของเราใช้ทั่วโลก

อ่านต่อ
07
May
2018

ซีเอ็ชวัฒนายนต์

INMATEC เป็นผู้นำตลาดระดับโลกในการผลิตเครื่องกำเนิดไนโตรเจนและเครื่องกำเนิดออกซิเจน การพัฒนาและผลิตในเยอรมนีระบบของเราใช้ทั่วโลก

อ่านต่อ
07
May
2018

JOHNSON

INMATEC เป็นผู้นำตลาดระดับโลกในการผลิตเครื่องกำเนิดไนโตรเจนและเครื่องกำเนิดออกซิเจน การพัฒนาและผลิตในเยอรมนีระบบของเราใช้ทั่วโลก

อ่านต่อ